Medicinska kommittén


Klätterförbundets kommittéerna spelar en viktig roll för att utreda, föreslå och genomföra aktiviteter som utvecklar förbundets olika verksamhetsområden. Här följer en inblick i vad den medicinska kommittén arbetar med och vilka som är medlemmar.

Medicinska kommittén har till uppgift att samordna en kunskapsbank samt ge råd inom klätterskador, skadeförebyggande insatser och höghöjdsmedicin. Kommittén har inte möjlighet att svara på frågor om specifika skador. För att underlätta för oss klättrare att hitta bra vård arbetar kommittén istället  med att knyta kontakter till förbundets Skadehjälpsnätverk.  Med hjälp av skadehjälpsnätverket kan du som klättrare hitta vårdgivare med ett special intresse för klättring och klätterspecifika skador.
Under 2019 kommer kommittén bland annat arbeta med att hålla första hjälpen-kurser, fortsätta med arbetet med förbundets antidoping program, utveckla forskningen kring incidentrapporter samt att representera förbundet i nationella och internationella sammanhang.

På senaste mötet välkomnades två nya medlemmar in i kommittén. Sofi Åkerlindh och Fredrik Identeg. Sofi är specialist i idrottsmedicin inom sjukgymnastik och började läkarlinjen för ett år sen. Hon har klättrat i många år och även skrivit ett arbete om obalans i skuldermuskler på 15 elitklättrare. Fredrik Identeg är ny examinerad läkare och jobbar på ortopeden i Mölndal. Han forskar inom idrottsortopedi på akuta knäskador. Klättrar sedan ca 4 år.

Medicinska kommittén består nu av följande medlemmar:
Anna Wänerhag, ordförande
Erik Gustafsson
Fredrik Identeg
Sofi Åkerlindh

Utöver de ordinarie medlemmarna är även Johan Bogg och Johan Holmgren knutna till kommittén som Senior consultants.

Kontaktuppgifter till kommitténs medlemmar finns på kontaktsida.
Klätterförbundets kommittéer och dess uppdrag.

Vill du bidra med ditt engagemang i någon av våra kommittéer? Läs mer om vilka kommittéer Skicka in en intresseanmälan till kansliet@klatterforbundet.rf.se.