Utvecklingsplan för klättrare del 6

Foto Johanna Wernqvist
Foto Johanna Wernqvist
Stegvis utveckling är en grundläggande förutsättning för förbättring. Utvecklingstrappan är ett verktyg för vad och hur mycket man ska träna i de olika utvecklingsstegen.
Utvecklingstrappan bygger på teorier från den kanadensiska Long Term Athlete Development (LTAD) som förespråkar både elitidrott, en hälsosam livsstil och ett livslångt idrottande. Syftet med trappan är att belysa vad och hur mycket  som ska tränas inom ett visst utvecklingssteg.
pdf Utvecklingsplan för klättrare del 6

Om författarna

Anna Wänerhag är legitimerad sjukgymnast och ledamot i Klätterförbundets medicinska kommitté.
Anna Lundeberg är legitimerad naprapat och M.Sc., Certified Sportsmedicine Therapist.

Om artikelserien

Här hittar du hela utvecklingsplanen.